arrow_back

Erregistro, sarbide eta erabilerako baldintza orokorrak

1. Xedea

Baldintza orokor hauen xedea ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAren (aurrerantzean EEE) eta Datener webgunean (aurrerantzean Webgunea) erregistratutako erabiltzaileen arteko harremana arautzea da, energia-erreferentzien informazioko hainbat zerbitzu (aurrerantzean «zerbitzuak») eskuratzeari dagokionez.

2. Web orria

EEEren titulartasuneko Datener webgunearen bitartez, (www.datener.eus URL helbidean eskuragarri), bertan erregistratutako erabiltzaileek (aurrerantzean Erabiltzaileak) errazago erabil ditzakete Zerbitzuak.

Ondoko hauek dira Webgunearen arduradunaren identifikazio-datuak: ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA - EEE, helbidea Bizkaia Plaza eraikina, Urkixo zumarkalea 36, 1. solairua, 48011 - Bilbo eta IFK: Q5150001E.

3. Webgunearen erregistro, sarbide eta erabilerako baldintzak

Webgunean sartzeko erabiltzaileek izena eman beharko dute dagokion erregistro-inprimakia beteta, eta, horretarako, ezinbestekoa izango da erabiltzaileek Erregistro, Sarbide eta Erabilerako Baldintza Orokor hauek (aurrerantzean Baldintzak) irakurtzea eta oso-osorik onartzea.

Erabiltzaileak boluntarioki emango ditu izena erregistro-inprimaki bakoitzean eskatutako datuak, eta horiek egiazkoak izan beharko dute.

Erregistroa gauzatu eta webgunean sartu edo hura erabili bezain laster, ulertuko da erabiltzailea berariaz eta oso-osorik dagoela ados baldintza guzti-guztiekin, sartzeko unean webgunean argitaratutako bertsioan azaltzen diren moduan. Baldintzen edukiarekin ados ez badago, erabiltzaileak ezingo du webgunean sartu. Webguneak baldintza hauek aldatzeko eskubidea erreserbatuko du, eta halakoetan jakinaren gainean jarriko ditu erabiltzaileak, webgunean argitaratutako jakinarazpenen bitartez, erabiltzaileek baldintzon edukia lehen unetik ezagutu dezaten.

Erabiltzaile gisa, aitortzen duzu adin nagusikoa zarela eta/edo nahikoa gaitasun juridiko eta ahalmen duzula baldintza hauetara lotzeko. Erabiltzaileak espresuki, osoki, erabat eta salbuespenik gabe onartzen du berea eta soilik berea dela webgunearen eta bere edukien eta zerbitzuen sarbidearen eta erabileraren gaineko erantzukizuna.